Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig


Disgrifiad Cryno o Adeilad Rhestredig:


Rhif Cyfeirnod
87815
Rhif yr Adeilad
 
Gradd
II  
Statws
 
Dyddiad Dynodi
17/12/2020  
Dyddiad Diwygio
 
Enw
Beudy yn Fferm Pen-y-Graig  
Cyfeiriad
 

Lleoliad


Awdurdod Unedol
Sir Ddinbych  
Cymuned
Llanfair Dyffryn Clwyd  
Tref
Ruthin  
Ardal
Pentre-celyn  
Dwyreiniad
313136  
Gogleddiad
352658  
Ochr o'r Stryd
 
Lleoliad
Ar ochr dde-orllewinol y ffermdy.  

Disgrifiad


Dosbarthiad bras
Amaethyddiaeth a Chynhaliaeth  
Cyfnod
Fictoraidd  

Cyfnod
Beudy o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a adeiladwyd yn ail hanner y ganrif honno ac a ddangoswyd gyntaf ar fap Arolwg Ordnans 1880. Ychwanegwyd rhes gyfochrog at y cefn ar ôl 1945. Yn wreiddiol, roedd y beudy'n hirach, ond cafodd y pen deheuol ei ddymchwel, tua diwedd yr ugeinfed ganrif mae'n debyg.  

Tu allan
Beudy â llofft wedi'i adeiladu o rwbel calchfaen wedi'i gloddio'n lleol o dan do llechi, ac agoriadau o dan linteli pren. Yn wynebu'r iard i'r dwyrain mae 3 drws uchder llawn, a rhyngddynt mae ffenestri â fframiau metel wedi'u mewnosod mewn agoriadau gwreiddiol. Yn y talcen chwith (deheuol) mae wal isel o ran o'r adeilad a gafodd ei ddymchwel, ac yn y talcen mae ffenestr â ffrâm fetel mewn agoriad gwreiddiol. Mae brics yn amgylchynu ffenestr llofft debyg yn y talcen gogleddol. Mae'r rhes gyfochrog yn y cefn wedi'i hadeiladu â brics gyda choncrid nadd, o dan do o ddalenni sment asbestos rhychiog. Yn y wal orllewinol mae 3 bwlch drws uchder llawn gyda drysau astellog wedi'u rhannu. Yn y talcen deheuol mae drws astellog ac mae ffenestr llofft yn y ddau dalcen.  

Tu mewn
Yn y rhes wreiddiol mae un trawst gyda thynlath wedi'i llifio a phwyslathau ar oleddf.  

Rheswm dros Ddynodi
Rhestrwyd fel adeilad fferm o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg sy'n cadw cymeriad cynnar, ac am werth gr┼Áp gyda'r ffermdy ac eitemau rhestredig cysylltiedig eraill, gan gyfrannu at ddatblygiad sylweddol y fferm yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Cadw : Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig [ Cofnodion 1 of 1 ]

Allforio