Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig


Disgrifiad Cryno o Adeilad Rhestredig:


Rhif Cyfeirnod
87816
Rhif yr Adeilad
 
Gradd
II  
Statws
 
Dyddiad Dynodi
17/12/2020  
Dyddiad Diwygio
 
Enw
Sied Wair yn Fferm Pen-y-Graig  
Cyfeiriad
 

Lleoliad


Awdurdod Unedol
Sir Ddinbych  
Cymuned
Llanfair Dyffryn Clwyd  
Tref
Ruthin  
Ardal
Pentre-celyn  
Dwyreiniad
313132  
Gogleddiad
352638  
Ochr o'r Stryd
 
Lleoliad
Ar ochr dde-orllewinol y ffermdy ac i'r gorllewin o'r ysgubor.  

Disgrifiad


Dosbarthiad bras
 
Cyfnod
 

Cyfnod
Adeiladwyd yn fuan ar ôl 1945.  

Tu allan
Sied wair pum cilfach ar ôl y rhyfel o bileri brics ar waelodion concrit, a tho haearn rhychiog. Mae gan ran o'r wal orllewinol gladin o ddalenni haearn rhychiog hefyd. Mae gan y trawstiau to wedi'u llifio dynlathau â phwyslathau ar oleddf.  

Tu mewn
 

Rheswm dros Ddynodi
Rhestrwyd fel enghraifft sydd wedi'i chadw'n dda o fath cyffredin o adeilad fferm o'r ugeinfed ganrif, ac am werth gr┼Áp gyda'r ffermdy ac eitemau rhestredig cysylltiedig eraill.  

Cadw : Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig [ Cofnodion 1 of 1 ]

Allforio