Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig


Disgrifiad Cryno o Adeilad Rhestredig:


Rhif Cyfeirnod
87817
Rhif yr Adeilad
 
Gradd
II  
Statws
 
Dyddiad Dynodi
17/12/2020  
Dyddiad Diwygio
 
Enw
Ty Bach, Fferm Pen-y-Graig  
Cyfeiriad
 

Lleoliad


Awdurdod Unedol
Sir Ddinbych  
Cymuned
Llanfair Dyffryn Clwyd  
Tref
Ruthin  
Ardal
Pentre-celyn  
Dwyreiniad
313136  
Gogleddiad
352695  
Ochr o'r Stryd
 
Lleoliad
Yn yr ardd yng nghefn (gogleddol) y ffermdy.  

Disgrifiad


Dosbarthiad bras
 
Cyfnod
 

Cyfnod
Mae Tŷ Bach wedi'i nodi ar fap OS 1880 yng nghefn yr ardd y tu ôl i'r tŷ.  

Tu allan
Strwythur cerrig rwbel syml o dan do llechi, gyda drws astellog yn wynebu'r de.  

Tu mewn
Mae gan y tu mewn lawr concrit ond mae ei sedd bren a'i gorchudd gwreiddiol yno o hyd.  

Rheswm dros Ddynodi
Rhestrwyd ar gyfer gwerth grŵp gyda'r ffermdy ac eitemau rhestredig cysylltiedig eraill, gan gyfrannu'n arbennig at ddatblygiad y fferm tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  

Cadw : Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig [ Cofnodion 1 of 1 ]

Allforio