Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig


Disgrifiad Cryno o Adeilad Rhestredig:


Rhif Cyfeirnod
87826
Rhif yr Adeilad
 
Gradd
II  
Statws
Amddiffyniad Dros dro  
Dyddiad Dynodi
21/01/2021  
Dyddiad Diwygio
 
Enw
Maesglas  
Cyfeiriad
 

Lleoliad


Awdurdod Unedol
Sir Ceredigion  
Cymuned
Llanddewi Brefi  
Tref
 
Ardal
Soar y Mynydd  
Dwyreiniad
277343  
Gogleddiad
255418  
Ochr o'r Stryd
 
Lleoliad
Ffermdy anghysbell rhyw 11km i’r Dwyrain o Landdewi Brefi, sy’n cael ei gyrraedd ar hyd lôn fferm ar ochr Orllewinol isffordd o Dregaron i Soar y Mynydd.  

Disgrifiad


Dosbarthiad bras
 
Cyfnod
 

Cyfnod
Mae mapiau’r Arolwg Ordnans yn dangos bod y tŷ ac adeiladau’r fferm wedi’u hadeiladu rhwng 1888 a 1904, ac yn cymryd lle adeiladau fferm fechan gynharach ar ochr Ddeheuol y nant gyfagos.  

Tu allan
Tŷ 2-lawr 3-ffenestr wedi’i chwipio â gro gyda tho llechi a chyrn simdde o frics. Mae’r agoriadau’n i’r ochr Dde o ganol yr adeilad. O ddeutu’r drws canolog byrddiedig, dan uwcholau mae ffenestri codi 6-paen yn y llawr isaf a ffenestri codi 4-paen uwchben.  

Tu mewn
Heb ei archwilio.  

Rheswm dros Ddynodi
Mae’r tŷ mewn cyflwr da ac yn enghraifft sy’n prinhau o dŷ o’r dull Sioraidd, gydag agoriadau i’r ochr o ganol yr adeilad a ffenestri codi, a oedd yn nodweddiadol o gefn gwlad Gorllewin Cymru yn y 19G, ond ychydig sydd wedi goroesi yn eu ffurf wreiddiol. Mae'r strwythur hwn yn destun Gwarchodaeth Interim o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae'n drosedd difrodi'r strwythur hwn a gallwch gael eich erlyn. I gael rhagor o wybodaeth am Warchodaeth Interim, ewch i'r dudalen 'Hysbysiadau statudol' ar wefan Cadw. I gael rhagor o wybodaeth am y strwythur hwn, neu i roi gwybod am unrhyw ddifrod, cysylltwch â Cadw.  

Cadw : Adroddiad Llawn ar gyfer Adeiladau Rhestredig [ Cofnodion 1 of 1 ]

Allforio